23 Σεπτεμβρίου, 2023

Όταν μια νεαρή στείρα βασίλισσα αναδύεται σε μια αποικία μελισσών, αρχίζει να τραγουδά για να δείξει την παρουσία της στις άλλες μέλισσες…

Όταν μια νεαρή στείρα βασίλισσα αναδύεται σε μια αποικία μελισσών, αρχίζει να τραγουδά για να δείξει την παρουσία της στις άλλες μέλισσες.

Αυτό το τραγούδι ονομάζεται ”τραγούδι” της βασίλισσας , και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτείται από την βασίλισσα ότι η κυψέλη είναι έτοιμη για σμηνουργία. Είναι από τις μοναδικές στιγμές που η βασίλισσα χρησιμοποιεί ηχητικές εντολές για να ειδοποιήσει τον ”στρατό” της!

Το εκπληκτικό είναι η ακινησία των μελισσών όταν ακούγεται η νεαρή βασίλισσα.