01 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: [email protected]

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/19/15-10-23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

«Τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι Μακεδόνας, οἳ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύονται διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας; ὅτι γὰρ ἀεὶ ποτ’ ἂν ἐν μεγάλοις ἦν κινδύνοις τὰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας, εἰ μὴ Μακεδόνας εἴχομεν πρόφραγμα.» (ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ἱστορία ΙΧ,35,2)

Ἀπόδοσις: «Ποιά καὶ πόση τιμὴ ἀξίζει νὰ ἀποδοθῇ στοὺς Μακεδόνες, ποὺ τὸν περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς τους ἀφιερώνουν ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν βαρβάρων γιὰ τὴν ἀσφάλεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων;

Διότι θὰ βρισκόμασταν πάντοτε σὲ μεγάλους κινδύνους οἱ Ἕλληνες, ἂν τοὺς Μακεδόνες δὲν εἴχαμε ὡς πρόφραγμα.»

13η Ὀκτωβρίου 1904, στὸ χωριὸ Στάτιστα Κορεστείων Καστοριᾶς (νῦν Μελᾶς), ὁ Μίκης Ζέζας (Παῦλος Μελᾶς), ἀφήνοντας τὴν τελευταία του πνοή, παρατηρεῖ:

«…εἶναι ὡραῖο νὰ πεθαίνῃ κανεὶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα! …εἶναι ὡραῖο νὰ πεθαίνῃ κανεὶς γιὰ τὴν Μακεδονία!»

Ὁ ἔνοπλος Μακεδονικὸς Ἀγών (19041908), ὁ ὁποῖος ὡδήγησε στὸ ἕτερο ἔπος τῶν Βαλκανικῶν πολέμων (19121913), κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἑλλὰς διπλασιάσθηκε, φουντώνει χάρις στὴν θυσία τοῦ Ἀρχιστρατήγου της, γόνου εὐγενοῦς οἰκογενείας τῶν Ἀθηνῶν, Παύλου Μελᾶ!

Ἡ ἁγνὴ ἰδιοσυγκρασία του καθίσταται φωτεινὸς ὁδοδείκτης τῶν ἀγώνων γιὰ τὴν λευτεριὰ τῶν Σκλαβωμένων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖες στενάζουν κάτω ἀπὸ τὸν ἐχθρικὸ ζυγό, τριμέτωπο στὴν Μακεδονία μας, (τουρκικό, βουλγαρικό, ρουμάνικο…)

Ὁ ἀγώνας εἶναι ἄνισος· οἱ ἐχθροὶ ἔχουν τὰ πάντα ἀπὸ ὑλικῆς ἀπόψεως (δύναμι, χρήματα, πολυπληθῆ στρατό), οἱ Μακεδόνες ὅμως ἔχουν Ψυχὴ καὶ μπροστάρηδες τοὺς γηγενεῖς Μακεδόνες, φανατικοὺς Ἕλληνες (τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι οἱ ἐχθροί τους χαρακτήρισαν ὡς Γραικομάνους, ὅπως ὁ καπετὰν Κώττας, ὁ καπετὰν Λούκας, ὁ Στρεμπενιώτης), σλαβόφωνους καὶ δίγλωσσους μέν, μὲ ἀκραιφνῶς Ἑλληνικὴ συνείδησι δέ!

Ὁ Παῦλος Μελᾶς μὲ τὴν ὁμάδα του, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἦρθαν ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια (ὅπως ὁ καπετὰν Λάκης Νταϊλάκης), ἀγωνίζονται τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸ καὶ δίκαιο γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν πολυπόθητη ἕνωσι μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα!

Τὸν ἀγῶνα εὐλογεῖ ὁ ἐκρηκτικὸς Δεσπότης Καστοριᾶς, Γερμανὸς Καραβαγγέλης καὶ συντονίζουν οἱ Ἴων Δραγούμης (Ἡ σάλπιγξ τοῦ ἀγῶνος) ἀπὸ τὸ Βογατσικὸ Καστοριᾶς  καὶ ὁ Πρόξενος Κορομηλᾶς (ὁ ὀποῖος συχνὰ φροντίζει καὶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ στήριξί του).

Ἐπὶ πλέον, ὁ Ἀναστάσιος Πηχεῶν (ἐπιφανὴς Καστοριανὸς Ἄρχων) προσφέρει τὸ ἀρχοντικό του ὡς  κρυσφήγετο καὶ τὸ τότε Ἀρχηγεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος γίνεται σήμερα τὸ Μουσεῖο Φίλων Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος!

13η Ὀκτωβρίου 2023, ἑκατὸν δεκαεννέα (119) χρόνια μετά, οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Δικαιοσύνη τῆς Μακεδονίας συνεχίζονται καὶ θὰ συνεχίζωνται στὸ διηνεκές, μὲ στόχο τὴν πλήρη ἀπαλλαγή της ἀπὸ τοὺς κάθε εἴδους δωσιλόγους, οἱ ὁποῖοι χωρὶς συνείδησι καὶ μὲ πολὺ μεγάλη εὐκολία ἐμπορεύονται τὸ ἱερὸ ὄνομά της, τὶς θυσίες, τοὺς ἀγῶνες, τὴν ἑλληνικώτατη γλῶσσα της, τὴν Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμό της.

Διότι, ὅπως πιστοποιεῖ καὶ ὁ Στράβων στὰ Γεωγραφικά του, «ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!» ἢ ἀλλοιῶς,

Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνον μία καὶ μόνον Ἑλληνική!

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

Αναρτήθηκε από EFENPRESS στις 16.10.23